SIIN ON NÄITED HTML ja JavaScripti KOHTA     

      Näited  1 
Täpitähed  ja venekeelne leht  
1)  Eesti TÄPITÄHED (lisaks kreeka, heebrea ja araabia keele tähed)    

Eesti keele täpitähtede, vene, araabia jne. keele tähtehe jaoks on kasutatud unicode-i, mis on leitav: http://www.alanwood.net/unicode/ 

2)  Eestikeelne leht   ( koodileht charset=windows-1257)
3)  Рускоязычный сайт (с charset=windows-1251)
4)  Eesti ja venekeelne leht (koodileht charset=utf-8)
5)  Eesti, vene, araabia, heebrea ja vanaegiptuse hieroklüüfid ühel lehel (kooditabel charset=utf-8, kuid hieroglüüfid piltidena)   
      Näited 2 
"JavaScript"
Tingimuslike ja valikulausete kasutamine 
1)  Asendada tekst   (Skript funktsiooniga ja ilma)
2)  Võrrelsa vanust 18 aastaga ja otsustada (Tingimuslik omistamine)
3)  Taustavärvi muutmine eesti keeles.
4)  Taustavärvi muutmine eesti keeles   (Script eraldi failis )
5)  Taustavärvi muutmine eesti keeles ja värvi küsimine.     
    Näited 3  
CSS-i kasutamine
Erilised tekstid 
1)  CSS samas failis  (3D tekst, kus sinine ja hõbedane tekst on pealikuti )
2)  CSS etaldi failis  ( Näide: šrift Monotype Corsiva; suurus: 150; Sinine raam)
     Näited 4
Akende avamine
1)   Uude aknasse on võimalik avada uus pilt viiel erineval moel 
                                (kasutades meetodit window.open. )
2)   Ühel paneelil oleva nupuga teisel paneelil uue akna avamine kasutades target-it 
      Näited 5
Sisestuse kontroll
1)  Objekt antakse üle funktsiooni parameetriga
2)  Document oblekt ja funktsioonil ei ole parameetreid
3)  Ainule FORM ja tagastatakse väärtus TRUE või FALSE  
     Näited 6
Objektide identifitseerimine
1)  Objektile antakse üle funktsiooni parameetriga   (Kasutades võtmesõna this )
2)  Objektide identifitseerimine erineval moel     
 (Kommentaarides on seletus Browser' te erinevuste kohta objektide identifitseerimisel)
    Näited 7
Piltide positsio- neerimine 
1)   Piltide ja tekstiobjeltide positsioneerimine kasutades SPAN ja DIV märgendeid.
   (Positsioneerimisel on kasutayud absoluutset või suhtelist (relative)  aadressi.)
2)   Näide ainult SPAN ja ainult DIV märgendi kasutamisega
     Näited 8
Liitmine, lahut. ja korr. ja 
saateleht
 1)  Tabelisse sisestatud hinna ja koguse korrutamine  
 2)  Liitmine ja lahutamise kalkulaator
 3)   Saatelehe näide, kuid ainult graafilisel kujul 

     Näited 9
Trigonomeetria

      Sinuse, Cosinuse,  
Tangensi ja Cotangensi leidmine    
Kui klikkida ruutjuure märgil, on saadaval teisi erineva suurusega märke. Trigonomeetrilised funktsioonid, aritmeetilised tehted   ja ruutjuur
    Näited 10
Kuupäeva küsimine
1)  Tänane kuupäev jagatakse neljaks ja läheb INPUT kastidesse
    Näited 11
Massiivid ja Timer
Massiivi ja setTimeout meetodi kasutamine, kus eestikeelsed numbrid vahelduvad 
Teised näited on peidetus  *
   Näited 12
Objektile uue sisu omistamine
Piltide lugemine tabelisse, kasutades innerHTML meetodit
 1)  Teksti asendamine lahtris ja tekstilõigus   (Kus nupp on lahtri all)
        (kasutatakse value="tekst" ja innerHTML meetodit)
 2)  Tabelisse avanevad seente  ja kotkaste pildid    (Nupud lahtrite sees)
 3)  Lihtne dünaamiline leht päise vahetamisega ja teksti lisamisega
 4)  Dünaamilised nupud ja piltide lisamine tabelisse  
      (kasutatud on outerHTML ja insertAdjacentHTML meetodeid)
 5)  Kaks nuppu FORM-i sees ja Write  meetodiga uue lehe loomine
      (kood nupuga)
    Näited 13
Dünaamilised tabelid
 1)  Tabeli loomine insertCell ja InnerHTML     (MSDN-i näite põhjal)
 2)  Üheveerulisse tabelisse marjapiltide lisamine 
        (kasutades insertFoot, insertRow, InsertCell ja innerHTML meetodeid) 
 3)  Üherealisse tabelisse koera ja kaalu pildi lisamine
        (kasutatakse innerHTML ja display=none)
 4)  Tabel tabelis, millesse lisatakse seenepilte (SEENETEST)
        ( kasutatakse   insertRow, InsertCell meetodeid  
        ja tabeli  peitmine visibility=hidden ja kustutamine display=none ) 
 5)  Tabelisse(3x3) lisatakse 8 lillepilti ja nihkuvad lahtrist lahtrisse
     LIIKUVAD LILLED   (kasutatakse   insertHTML ja setTimeout())
 6)  Tabelisse(3x3) lisatakse 9 lillepilti ja nihkuvad lahtrist lahtrisse kattumisega
     LIIKUVAD LILLED (kasutatakse  FILTER: insertHTML ja setTimeout())
 7)  Lillepildid (.gif) asenduvad juhusliku kattumisega
      (kasutatakse   FILTER: RandomBar() ja setTimeout() )
      Näited 14
 Massiivid     
 1)  Sisestatud arvude järjestamine    (kasvavas järjekorras tsükliga)
 2)  Sisestatud arvude järjestamine    (kahanevas järjekorras tsükliga)
 3)  Massiivi järjestamine meetodiga sort()  (sort Method ASCII või Number)
 4)  Sisestamine ENTER-i klahviga ja järjestamine
 5)  Sisestatus suurim ja väikseim arv ning nende summa
 6)  Arvude summeerimine arvu pikkuse järgi  (lenght=1 või lenght=2 või linght=3 )
 7)  Massiivi meetodid (concat();join();puch();reverse();shift();splice();prototype())
     Näited 15
 Objektid
 1)   Objekti raamat (pealkiri, autor, ilmumisaasta) moodustamine (lihtne)
 2)   Objektide massiiv (Raamat: pealkiri, autor, ilmumisaasta) loomine
                                  (Kahemõõtmelise massiivi kasutamine)
     Näited 16
 
Navigaator
 1) Objekt navigator (millega saab tuvastada arvutit, OP-süsteemi ja brauserit)
    Näited 17
  Helitaust
 1)  Lastelaulu noot ja klaveril esitus (BGSound ja .mid fail)
 2)  Lastelaulu noot ja klaveril esitus (.pdf fail millel on WAV heli)
 3) Kitarripala "Well, Licky  Hear " (.pdf fail koos .WAV heliga)