SEE ON VENE- JA EESTIKEELSE TEKSTI KASUTAMISE NÄIDE,

kui koodileheks on Baltic(eesti) Windows-1257
See tekst on eestikeelne ja täpitähtede jaoks ei ole kasutatud unicode'i sümboleid, kuna kooditabelis Windows-1257 on täpitähed tabelis olemas. Kooditabelis Windows-1257 on ka Š, š, Ž ja ž mis ISO 8859-4 kooditabelis puuduvas, kuigi on mõeldud Eesti, Läti ja Leedu jaoks. Kooditabelis ISO 8859-15 on Š, š, Ž ja ž olemas, sest see tabel on spetsiaalselt Eesti ja Soome keelte jaoks.
Рускоязычный текст на сайте с charset=windows-1257 пишется, используя unicode символы.