SEE ON VENE- JA EESTIKEELSE TEKSTI KASUTAMISE NÄIDE,

kui koodileheks on  utf-8, on nii vene, kui ka eesti täpitähed õiged.
Так писать текст на русском языке не используя unicode символы.
See tekst on venekeelsel lehel eesti keeles ja siin saab kasutada täpitähti.

(Täpitähed on Wiev Source korral kõik nagu vaja)