SEE ON VENE- JA EESTIKEELSE TEKSTI KASUTAMISE NÄIDE,

kui koodileheks on Cyrillic(vene) Windows-1251
unicode .
See tekst on venekeelsel lehel eesti keeles ja siin saab kasutada täpitähti ainult unicode sümbolitena.
(Kui tpithetede korral ei kasutata unicode-i, siis on valesti ja nii:)