Nurk kraadides   =
       VASTUS:

       VASTUS: 

Siin on näited, kuidas funktsioonide poole pöörduda:
     märk on pilt ja sellel klikkides leitakse ruutjuur.
     =   on tekst ja sellel klikkides leitakse samuti ruutjuur.
   
on nupp (button) ja sellel klikkimisel 
                           leitakse ruutjuur ja valitud trigono-
                           meetriline funktsioon.