UUE AKNA AVAMISE NÄIDISÜLESANNE


Uude aknasse (_blank)
   AVADA ÕPETAJA PILT uues aknas .GIf failina

Alumises aknas ('alumine')
   AVADA ÕPETAJA PILT alumises aknas .GIf failina
Alumisse aknasse (_top)
   AVADA ÕPETAJA PILT avatud aknas .HTML failina
Uude aknasse (_blank)
   TPT koolimaja pilt  uues aknas .JPG failina
Alumises aknas ('alumine')
   TPT koolimaja pilt  alumises aknas .JPG failina