See näide demonstreerib objekti moodustamist.
	naidisraamat on objekt ja sellel on kolm omadust:
					pealkiri
					autor
					ilmimisaasta  
	Meetod raamat() annab objekti omadustele väärtused.
	NB! Meetod raamat() on kirjeldatud funktsioonina.
Kuna meetod window.alert() vajab argumendiks stringi,
		on veel teisendamise.
		Stringiks teisendamise on 	meetodit ToString().